Current Courses

Masteropleiding Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Mastercursus “Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering”
In dit vak komen allerlei aspecten aan de orde die te maken hebben met het verbeteren en borgen van onderwijskwaliteit, waarbij het zwaartepunt ligt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit op school- en klasniveau; de aanleiding voor verbeteringen in de school, rol van interne en externe kwaliteitszorg, maken van keuzes en rol van onderzoek, taken en verantwoordelijkheden, effectieve implementatie, externe ondersteuning en trends in de onderwijspraktijk.

Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen / Academische PABO, Rijksuniversiteit Groningen

Bachelorcursus Gedrag in de Klas (onderdeel: observeren)
In deze cursus wordt gekeken naar Gedrag in de Klas op zowel klasniveau als individueel niveau. Er wordt gewerkt volgens de cyclus van handelingsgericht werken: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Oftewel; het observeren van gedrag, het opdoen van kennis m.b.t. beschermende- en belemmerende factoren m.b.t. gedragsproblemen en specifieke typen gedragsproblemen, het opstellen van een groepsplan en een individueel handelingsplan. Het onderdeel observeren bestaat uit het bespreken en volgen van de gehele onderzoekscyclus die bij observatieonderzoek doorgaans gevolgd wordt, het ontwerpen van een systematisch observatieinstrument en deze inzetten in de onderwijsprakijk en het kritisch reflecteren op de kwaliteit en bruikbaarheid van observatieinstrumenten.