Other academic output

Reports and non-refereed journal articles:

Korpershoek, H., Hermans, A., Karssen, M., & Petit, R. (2023). Doorontwikkeling en impact van loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor jongeren uit gezinnen met en zonder migratieachtergrond in het vmbo en in internationale schakelklassen (ISK). GION Onderwijs/Onderzoek & Kohnstamm Instituut. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2023). De Profielkeuzetool. Een tool ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen bij het maken van profiel- en vakkenkeuzes in het voortgezet onderwijs [Technisch Rapport]. GION Onderwijs/Onderzoek.

Wichgers, I. J. M., Korpershoek, H., Warrens, M. J., Dijks, M. A., & Bosker, R. J. (2023). Profielkeuzeadviezen van mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs [Factsheet]. GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar de factsheet

Dijks, M. A., Hebbink, P., Douma, N., Fleur, E., Wichgers, I. J. M., Warrens, M. J., Korpershoek, H., & Bosker, R. J. (2023). Over schooladviezen, eindtoetsen en schoolloopbanen [Factsheet]. GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar de factsheet

King, R.B., Chai, C.S., & Korpershoek, H. (2022). Learning and Teaching during Covid-19 and Beyond: Educational Psychology Perspectives [Editorial]. Educational Psychology, 42(10), 1199-1203. https://doi.org/10.1080/01443410.2022.2159684

Korpershoek, H. , Karssen, M. , Spijkerboer, A. , Petit, R. & Hermans, A. (2022). Effectieve loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het vmbo. Een overzichtsstudie van nationale en internationale literatuur. GION Onderwijs/Onderzoek & Kohnstamm Instituut. Link naar het rapport

Deunk, M.I., & Korpershoek, H. (m.m.v. S. Myroniuk, M. N. Oorebeek en W. Post) (2021). Studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Een overzichtsstudie van veelbelovende aanpakken voor docenten(teams), opleidingen en instellingen. GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Mouw, J.M., & de Boer, H. (2021). Nóg meer grip op de groep. Didactief, november 2021. Link naar het artikel

Dijks, M., Warrens, M.J., Korpershoek, H., & Fleur, E. (2021). Schoolloopbanen groeien uit elkaar. Didactief, oktober 2021. Link naar het artikel

Korpershoek, H., Fleur, E., Warrens, M.J., & Dijks, M. (2021). Ongelijkheid in de brugklas. Didactief, maart 2021. Link naar het artikel

Deunk, M., Korpershoek, H., Hingstman, M. & Langeloo, A. (2020). Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om kritische zelfreflectie en interculturele sensitiviteit bij studenten te vergroten (lesbrief). GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar de lesbrief

Deunk, M., Korpershoek, H., Hingstman, M. & Langeloo, A. (2020). Bewust van je eigen blik: Het gebruik van Visual Thinking Strategies ter bevordering van interculturele sensitiviteit bij studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar het rapport

Warrens, M.J., Korpershoek, H., Fleur, E., & Dijks, M. (2019). Meisjes ontstijgen advies vaker. Didactief, dec 2019. Link naar het artikel

Warrens, M.J., Korpershoek, H., Fleur, E., & Dijks, M. (2019). Vmbo-leerling ontstijgt advies. Didactief, okt 2019. Link naar het artikel

Warrens, M.J., Dijks, M., Fleur, E., & Korpershoek, H. (2019). Schooladvies: de leerkracht weet het beter. Didactief, juni 2019. Link naar het artikel

Naayer, H.M., Spithoff, M., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C. (2018). Het beste onderwijsstelsel bestaat niet.  Didactief, nov 2018, 28-29. Link naar het artikel

Naayer, H.M., Korpershoek, H., & R.J. Bosker (2017). De inrichting van de onderbouw. Schoolportretten van tien scholen voor voortgezet onderwijs. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H. & Middel, F. (2017). Kiezen voor docent wiskunde. Euclides, 92 (6).

Korpershoek, H. & Naayer, H.M. (2017). Wat is wijsheid: brede of smalle brugklas? Didactief Online, 08-05-2017. Link naar het artikel

Korpershoek, H., Naayer, H.M., & R.J. Bosker (2016). De inrichting van de onderbouw. Onderzoek naar motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Warrens, M.J., De Raadt, A., Vugteveen, J., Van Rijn, N., Korpershoek, H., Guldemond, H., Timmermans, A.C., Van Rooijen, M., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 4: draaien aan de knoppen. Een simulatiestudie naar de effecten van enkele beleidsparameters op de aansluiting po-vo. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Naayer, H.M., Spithoff, M., Osinga, M., Klitzing, N., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C. (2016). De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief. Een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Warrens, M., van Rooijen, M., Korpershoek, H. & Opdenakker, M-C. (2016). Maak brugklassen breed en meerjarig. Didactief, 46(7), 24-25.

Van Rooijen, M. & Korpershoek, H. (2016). Meervoudig advies helpt vooruit. Didactief, 46(7).

Van Rooijen, M., Korpershoek, H., Vugteveen, J., Timmermans, A. C., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 2: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Vugteveen, J., Timmermans, A. C., Korpershoek, H., van Rooijen, M., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 3: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H., C. Beijer, M. Spithoff, H.M. Naaijer, A.C. Timmermans, M. van Rooijen, J. Vugteveen, M.-C. Opdenakker (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 1: reviewstudie naar de po-vo en de vmbo-mbo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2016). Neem Eindtoets mee in schooladvies. Didactief, 46(3), 29.

Korpershoek, H. (2015). Leerprestaties bevorderen door effectief klassenmanagement. School + visie, 7(6), 16.

Korpershoek, H., Harms, G. J., De Boer, H., Van Kuijk, M. F., & Doolaard, S. (2014). Effective classroom management strategies and classroom management programs for educational practice. A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioural, emotional, and motivational outcomes. Groningen, the Netherlands: Gion Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Van Kuijk, M. F., De Boer, H., Harms, G. J., & Doolaard, S. (2014). Effectieve strategieën en programma’s voor klassenmanagement in het primair onderwijs. Handreikingen voor de onderwijspraktijk op basis van een meta-analyse. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2014). What motivates pre-university students to excel in school? In: M. V. C. Wolfensberger, L. Drayer, J. J. M. Volker (Eds.), Pursuit of excellence in a networked society; Theoretical and practical approaches, pp. 151-156. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH.

Korpershoek, H. & Van Kuijk, M. F. (2014). Grip op de groep! Didactief, 44 (10), 46-47.

Korpershoek, H. (2012). Scholieren willen presteren. Didactief, 6, 47.

Korpershoek, H. (2010).Search for science talent in the Netherlands.Groningen, the Netherlands: Groningen Institute for Educational Research [GION]. Link to thesis
Nederlandstalige samenvatting

Rekers-Mombarg, L. T. M., Korpershoek, H., Kuyper, H, & van der Werf, M. P. C. (2010). Van studiehuis naar studentenhuis, de studeer-, werk- en persoonlijke situatie van havo- en vwo-eindexamen leerlingen [From ‘studiehuis’ to ‘student house’, the study-, work- and personal situation of students in their final year of senior general secondary education and pre-university education]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Gorissen, C., Huizenga, J., Ruys, I., & Schaap, H. (2009). Promovendi-activiteiten. Onderwijs, een kwestie van emancipatie en (on)gelijkheid. De 34ste Onderwijs Research Dagen (ORD), 27-29 mei 2009, Leuven [PhD student activities at the ORD conference]. Pedagogische Studiën, 86, 485-487.

Van Batenburg, Th. A., Korpershoek, H., & van der Werf, M.P.C. (2007). De VMBO-leerlingen in VOCL’99; Hun loopbanen en hun huidige situatie [Students in preparatory secondary vocational education in VOCL’99; Their career and current position]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2007). Bèta’s zijn geen nerds. Didaktief, 7, 8-9.

Korpershoek, H. (2007). Leerling tweede fase kan méér. Didaktief, 9, 8-9.

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2007). Breed of smal opleiden in het voortgezet onderwijs. In Onderwijsraad, Doorstroom in het onderwijs, pp. 51-126. Den Haag, the Netherlands: Advisory Council for Education.

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2006). Havo-5 en vwo-5 en de tweede fase; de bovenbouwstudie van VOCL’99 [Havo-5 and vwo-5 and the ‘second phase’; the study in the upper grades of VOCL’99]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2005). Directierapport VOCL’99-5: feiten en meningen over het VMBO en de tweede fase [Directorate report VOCL’99-5: facts and opinions about preparatory secondary vocational education and the ‘second phase’]. Groningen, the Netherlands: GION.