Other academic output

Reports and non-refereed journal articles:

 • Deunk, M., Korpershoek, H., Hingstman, M. & Langeloo, A. (2020). Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om kritische zelfreflectie en interculturele sensitiviteit bij studenten te vergroten (lesbrief). GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar de lesbrief
 • Deunk, M., Korpershoek, H., Hingstman, M. & Langeloo, A. (2020). Bewust van je eigen blik: Het gebruik van Visual Thinking Strategies ter bevordering van interculturele sensitiviteit bij studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar het rapport
 • Warrens, M.J., Korpershoek, H., Fleur, E., & Dijks, M. (2019). Meisjes ontstijgen advies vaker. Didactief, dec 2019. Link naar het artikel
 • Warrens, M.J., Korpershoek, H., Fleur, E., & Dijks, M. (2019). Vmbo-leerling ontstijgt advies. Didactief, okt 2019. Link naar het artikel
 • Warrens, M.J., Dijks, M., Fleur, E., & Korpershoek, H. (2019). Schooladvies: de leerkracht weet het beter. Didactief, juni 2019. Link naar het artikel
 • Naayer, H.M., Spithoff, M., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C. (2018). Het beste onderwijsstelsel bestaat niet.  Didactief, nov 2018, 28-29. Link naar het artikel
 • Naayer, H.M., Korpershoek, H., & R.J. Bosker (2017). De inrichting van de onderbouw. Schoolportretten van tien scholen voor voortgezet onderwijs. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H. & Middel, F. (2017). Kiezen voor docent wiskunde. Euclides, 92 (6).
 • Korpershoek, H. & Naayer, H.M. (2017). Wat is wijsheid: brede of smalle brugklas? Didactief Online, 08-05-2017. Link naar het artikel
 • Korpershoek, H., Naayer, H.M., & R.J. Bosker (2016). De inrichting van de onderbouw. Onderzoek naar motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Warrens, M.J., De Raadt, A., Vugteveen, J., Van Rijn, N., Korpershoek, H., Guldemond, H., Timmermans, A.C., Van Rooijen, M., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 4: draaien aan de knoppen. Een simulatiestudie naar de effecten van enkele beleidsparameters op de aansluiting po-vo. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Naayer, H.M., Spithoff, M., Osinga, M., Klitzing, N., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C. (2016). De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief. Een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Warrens, M., van Rooijen, M., Korpershoek, H. & Opdenakker, M-C. (2016). Maak brugklassen breed en meerjarig. Didactief, 46(7), 24-25.
 • Van Rooijen, M. & Korpershoek, H. (2016). Meervoudig advies helpt vooruit. Didactief, 46(7).
 • Van Rooijen, M., Korpershoek, H., Vugteveen, J., Timmermans, A. C., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 2: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Vugteveen, J., Timmermans, A. C., Korpershoek, H., van Rooijen, M., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 3: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H., C. Beijer, M. Spithoff, H.M. Naaijer, A.C. Timmermans, M. van Rooijen, J. Vugteveen, M.-C. Opdenakker (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 1: reviewstudie naar de po-vo en de vmbo-mbo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H. (2016). Neem Eindtoets mee in schooladvies. Didactief, 46(3), 29.
 • Korpershoek, H. (2015). Leerprestaties bevorderen door effectief klassenmanagement. School + visie, 7(6), 16.
 • Korpershoek, H., Harms, G. J., De Boer, H., Van Kuijk, M. F., & Doolaard, S. (2014). Effective classroom management strategies and classroom management programs for educational practice. A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioural, emotional, and motivational outcomes. Groningen, the Netherlands: Gion Education/Research. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H., Van Kuijk, M. F., De Boer, H., Harms, G. J., & Doolaard, S. (2014). Effectieve strategieën en programma’s voor klassenmanagement in het primair onderwijs. Handreikingen voor de onderwijspraktijk op basis van een meta-analyse. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H. (2014). What motivates pre-university students to excel in school? In: M. V. C. Wolfensberger, L. Drayer, J. J. M. Volker (Eds.), Pursuit of excellence in a networked society; Theoretical and practical approaches, pp. 151-156. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH.
 • Korpershoek, H. & Van Kuijk, M. F. (2014). Grip op de groep! Didactief, 44 (10), 46-47.
 • Korpershoek, H. (2012). Scholieren willen presteren. Didactief, 6, 47.
 • Rekers-Mombarg, L. T. M., Korpershoek, H., Kuyper, H, & van der Werf, M. P. C. (2010). Van studiehuis naar studentenhuis, de studeer-, werk- en persoonlijke situatie van havo- en vwo-eindexamen leerlingen [From ‘studiehuis’ to ‘student house’, the study-, work- and personal situation of students in their final year of senior general secondary education and pre-university education]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H., Gorissen, C., Huizenga, J., Ruys, I., & Schaap, H. (2009). Promovendi-activiteiten. Onderwijs, een kwestie van emancipatie en (on)gelijkheid. De 34ste Onderwijs Research Dagen (ORD), 27-29 mei 2009, Leuven [PhD student activities at the ORD conference]. Pedagogische Studiën, 86, 485-487.
 • Van Batenburg, Th. A., Korpershoek, H., & van der Werf, M.P.C. (2007). De VMBO-leerlingen in VOCL’99; Hun loopbanen en hun huidige situatie [Students in preparatory secondary vocational education in VOCL’99; Their career and current position]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H. (2007). Bèta’s zijn geen nerds. Didaktief, 7, 8-9.
 • Korpershoek, H. (2007). Leerling tweede fase kan méér. Didaktief, 9, 8-9.
 • Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2006). Havo-5 en vwo-5 en de tweede fase; de bovenbouwstudie van VOCL’99 [Havo-5 and vwo-5 and the ‘second phase’; the study in the upper grades of VOCL’99]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport
 • Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2005). Directierapport VOCL’99-5: feiten en meningen over het VMBO en de tweede fase [Directorate report VOCL’99-5: facts and opinions about preparatory secondary vocational education and the ‘second phase’].Groningen, the Netherlands: GION.

PhD thesis and book chapters:

 • Korpershoek, H. (2010).Search for science talent in the Netherlands.Groningen, the Netherlands: Groningen Institute for Educational Research [GION].
  Link to thesis
  Nederlandstalige samenvatting
 • Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2007). Breed of smal opleiden in het voortgezet onderwijs [Broad or narrow education in secondary education]. In Advisory Council for Education [Onderwijsraad], Doorstroom in het onderwijs [Transfer in education], pp. 51-126. Den Haag, the Netherlands: Advisory Council for Education.

Conference proceedings:

 • Korpershoek, H., McInerney, D.M., Wang, H., & Morin, A.J.S. (2019, August). Teachers’ occupational attributes and their psychological wellbeing and job satisfaction. Paper presented at the biannual meeting of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Aachen, Germany.
 • Dijks, M., Warrens, M.J., Korpershoek, H., Bosker, R.J. (2019, August). Track recommendation for Dutch secondary education: teacher recommendation vs. standardized testing. Paper presented at the JURE. Aachen, Germany.
 • Korpershoek, H., King, R.B., McInerney, D.M., & Ganotice, F.A. (2019, April). Cross-cultural differences in endorsement of motivation profiles across Western and non-Western samples. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA). Toronto, Canada.
 • Korpershoek, H. (2018, August). Mapping out curiosity: A validation study of the Epistemic Curiosity Scale. Paper to be presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the EARLI. Aarhus, Denmark.
 • Korpershoek, H., van Rooijen, M., & Oga-Baldwin, Q. (2018, August). Students’ school motivation profiles in primary education: A latent class analysis. Paper to be presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the EARLI. Aarhus, Denmark.
 • Korpershoek, H. & (2018, June). Motivatieprofielen in het basis- en voortgezet onderwijs. Paper in symposium of E. Fleur: Mogelijkheden en keuzes bij het clusteren van onderwijsdata. Symposium to be presented at the Educational Research Days [Onderwijs Research Dagen; ORD]. Nijmegen, the Netherlands.
 • Naayer, H.M. & Korpershoek, H. & (2018, June). De inrichting van de onderbouw en het effect op schoolloopbanen. Ervaringen uit de onderwijspraktijk. Paper in symposium of H. Korpershoek: Effecten van vroege versnelling en vertraging, schooladviezen en systeemkenmerken op schoolloopbanen. Symposium to be presented at the ORD conference. Nijmegen, the Netherlands.
 • Korpershoek, H., Canrinus, E.T., Fokkens-Bruinsma, M., & De Boer, H. (2017, August). Relationships between school belonging and various student outcomes: A meta-analytic review. Paper presented at the biannual meeting of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Tampere, Finland.
 • Korpershoek, H. (2017, August). Students’ identity formation processes and academic achievement at their university. Paper presented at the biannual meeting of the EARLI. Tampere, Finland.Korpershoek, H. & Naayer, H.M. (2017, June). Beweegredenen van scholen voor het werken met homogene en/of heterogene brugklassen. Paper in symposium of E. Fleur: De inrichting van de onderbouw: homogene en/of heterogene brugklassen? Symposium presented at the Educational Research Days [Onderwijs Research Dagen; ORD]. Antwerp, Belgium.
 • Korpershoek, H. (2016, August). Relationships among students school motivation, school commitment and achievement. Paper presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the EARLI. Thessaloniki, Greece.Korpershoek, H. (2016, May). Reviewstudie naar de po-vo en de vmbo-mbo overgang. Paper in symposium of M.-C. Opdenakker: Overgangen en aansluitingen in het onderwijs in Nederland en andere Europese landen: een exploratie van beïnvloedende factoren vanuit reviews en empirisch onderzoek. Symposium presented at the ORD conference. Rotterdam, the Netherlands.
 • Van Rooijen, M., Korpershoek, H., Warrens, M., & Opdenakker, M.-C. (2016, May). De po-vo overgang: bevindingen op basis van empirisch onderzoek en simulatie. Paper in symposium of M.-C. Opdenakker: Overgangen en aansluitingen in het onderwijs in Nederland en andere Europese landen: een exploratie van beïnvloedende factoren vanuit reviews en empirisch onderzoek. Symposium accepted at the Educational Research Days [Onderwijs Research Dagen; ORD]. Rotterdam, the Netherlands.
 • Korpershoek, H., Harms, G. J., De Boer, H., Van Kuijk, M. F., & Doolaard, S. (2015). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and –programs on student outcomes. Paper presented at the biannual meeting of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Limassol, Greece.
 • Korpershoek, H. (2015). The impact of significant others on gender-atypical, gender-typical and gender-neutral study choices. Paper presented at the biannual meeting of the EARLI. Limassol, Greece.
 • Korpershoek, H., Harms, G. J., De Boer, H., Van Kuijk, M. F., & Doolaard, S. (2015). Effectieve strategieën en programma’s voor klassenmanagement in het primair onderwijs; een meta-analyse. Paper presented at the Educational Research Days [Onderwijs Research Dagen; ORD]. Leiden, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2015). Welbevinden met docenten en klasgenoten; de relaties met schoolbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs. Paper presented at the ORD conference. Leiden, the Netherlands.
 • Van Rooijen, M. & Korpershoek, H. (2015). Werken met verrijkte COOL5-18 databestanden: een voorbeeld van een onderzoek naar de overgang van primair naar voortgezet onderwijs waarin de data gebruikt worden. Paper presented at the ORD conference. Leiden, the Netherlands.
 • Korpershoek, H., King, R. B., McInerney, D. M., Nasser, R., Ganotice, F. A., & Watkins, D. A.(2014, June). Gender differences in school motivation among eight ethnic groups from across the world. Paper presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the EARLI. Helsinki, Finland.
 • Brouwer, J., & Korpershoek, H. (2014, June). De relatie tussen integratie, motivatie en schoolprestaties in het voortgezet onderwijs. Paper presented at the ORD, Groningen, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2014, April). Relationships among students’ school motivation, school commitment, and their academic achievement in secondary education. Poster presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA). Philadelphia, USA.
 • Korpershoek, H. (2014, March). Testing the multidimensionality of the Inventory of School Motivation in a Dutch student sample. Paper presented at the International Objective MeasurementWorkshop (IOMW). Philadelphia, USA.
 • Kuyper, H., Korpershoek, H. (presenter), Dijkstra, P. (2014, March). Preference for social comparison dimensions. Paper presented at the annual meeting of the Eastern Psychology Association (EPA). Boston, USA.
 • Korpershoek, H. (2013, August). The role of personality in relation to gender differences in students’ school subject choices. Paper presented at the symposium “Gender & STEM: International perspectives on students’ motivation, career aspirations and choice.” at the biannual meeting of the EARLI. Munich, Germany.
 • Korpershoek, H. (2013, August). Preconceptions of science-oriented studies in Dutch higher education. Paper presented at the symposium “Stereotypical beliefs related to STEM courses and studies: cross-cultural differences?” at the biannual meeting of the EARLI. Munich, Germany.
 • Korpershoek, H. (2012, October). What motivates pre-university students to excel in school? Paper presented at the international conference “Evoking Excellence in Higher Education and Beyond”. Groningen, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2012, September). Who opts for STEM courses? Introverted and autonomous girls! Paper presented at the Gender & STEM network meeting. Haarlem, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2012, August). Differences in students’ school motivation: A multilevel latent class modelling approach. Paper presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the EARLI.Frankfurt am Main, Germany.
 • Korpershoek, H. (2012, June). De invloed van belangrijke anderen op de studiekeuze van oud havo- en vwo-leerlingen [The influence of significant others on students’ study choice].Paper presented at the Educational Research Days [Onderwijs Research Dagen; ORD]. Wageningen, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2012, June). Eén of meerdere doeloriëntaties? Een studie naar de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs [One of more goal orientations? A study into the school motivation of students in secondary education].Paper presented at the ORD conference. Wageningen, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2011, August). Students leaving the STEM pipeline. Paper presented at the biannual meeting of the EARLI. Exeter, England.
 • Korpershoek, H. (2010, June). Onderbenut bètatalent: Een studie naar de attitudes van studenten die wel een natuurprofiel gevolgd hebben maar geen exacte of technische studie volgen [Not utilized science talent: An attitude study of students who had taken a science-oriented set of secondary school subjects yet did not continue in a science-oriented study in higher education]. Poster presented at the ORD conference. Amsterdam, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2009, August). Which students match the science & technology profile? Paper presented at the biannual meeting of the EARLI. Amsterdam, the Netherlands.
 • Korpershoek, H. (2009, May). Students’ impressions of science-oriented studies. Paper presented at the ORD conference. Leuven, Belgium.
 • Korpershoek, H. (2008, August). Can academic achievement motivation compensate for low mathematical ability in the science & technology study profile in Dutch upper secondary education? Paper presented at the biannual meeting of the Special Interest Group ‘Motivation and Emotion’ of the EARLI. Turku, Finland.
 • Korpershoek, H. (2008, June). Who ‘fits’ the Dutch science & technology study profile? Paper presented at the ORD conference. Eindhoven, the Netherlands.
 • Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2007, June). Breed of smal opleiden in het voortgezet onderwijs [Broad or narrow education in secondary education]. Report presented at the ORD conference. Groningen, the Netherlands.
 • Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2007, June). Zijn bèta’s nerds? [Are science students nerds?]. Paper presented at the ORD conference. Groningen, the Netherlands.