Other academic output

Reports and non-refereed journal articles:

Korpershoek, H., Hermans, A., Karssen, M., & Petit, R. (2023). Doorontwikkeling en impact van loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor jongeren uit gezinnen met en zonder migratieachtergrond in het vmbo en in internationale schakelklassen (ISK). GION Onderwijs/Onderzoek & Kohnstamm Instituut. Eindrapport Innovationlab
Infographic loopbaanbegeleiding vmbo en isk
VMBO Handreiking Loopbaanbegeleiding
ISK Handreiking Loopbaanbegeleiding

Korpershoek, H. (2023). De Profielkeuzetool. Een tool ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen bij het maken van profiel- en vakkenkeuzes in het voortgezet onderwijs [Technisch Rapport]. GION Onderwijs/Onderzoek.

Wichgers, I. J. M., Korpershoek, H., Warrens, M. J., Dijks, M. A., & Bosker, R. J. (2023). Profielkeuzeadviezen van mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs [Factsheet]. GION Onderwijs/Onderzoek. Factsheet Profielkeuzeadviezen van mentoren en decanen in het voortgezet onderwijs

Dijks, M. A., Hebbink, P., Douma, N., Fleur, E., Wichgers, I. J. M., Warrens, M. J., Korpershoek, H., & Bosker, R. J. (2023). Over schooladviezen, eindtoetsen en schoolloopbanen [Factsheet]. GION Onderwijs/Onderzoek. Factsheet Over schooladviezen, eindtoetsen en schoolloopbanen

King, R.B., Chai, C.S., & Korpershoek, H. (2022). Learning and Teaching during Covid-19 and Beyond: Educational Psychology Perspectives [Editorial]. Educational Psychology, 42(10), 1199-1203. https://doi.org/10.1080/01443410.2022.2159684

Korpershoek, H. , Karssen, M. , Spijkerboer, A. , Petit, R. & Hermans, A. (2022). Effectieve loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het vmbo. Een overzichtsstudie van nationale en internationale literatuur. GION Onderwijs/Onderzoek & Kohnstamm Instituut. Rapport Effectieve LOB 2022

Deunk, M.I., & Korpershoek, H. (m.m.v. S. Myroniuk, M. N. Oorebeek en W. Post) (2021). Studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Een overzichtsstudie van veelbelovende aanpakken voor docenten(teams), opleidingen en instellingen. GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Mouw, J.M., & de Boer, H. (2021). Nóg meer grip op de groep. Didactief, november 2021. Link naar het artikel

Dijks, M., Warrens, M.J., Korpershoek, H., & Fleur, E. (2021). Schoolloopbanen groeien uit elkaar. Didactief, oktober 2021. Link naar het artikel

Korpershoek, H., Fleur, E., Warrens, M.J., & Dijks, M. (2021). Ongelijkheid in de brugklas. Didactief, maart 2021. Link naar het artikel

Deunk, M., Korpershoek, H., Hingstman, M. & Langeloo, A. (2020). Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om kritische zelfreflectie en interculturele sensitiviteit bij studenten te vergroten (lesbrief). GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar de lesbrief

Deunk, M., Korpershoek, H., Hingstman, M. & Langeloo, A. (2020). Bewust van je eigen blik: Het gebruik van Visual Thinking Strategies ter bevordering van interculturele sensitiviteit bij studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. GION Onderwijs/Onderzoek. Link naar het rapport

Warrens, M.J., Korpershoek, H., Fleur, E., & Dijks, M. (2019). Meisjes ontstijgen advies vaker. Didactief, dec 2019. Link naar het artikel

Warrens, M.J., Korpershoek, H., Fleur, E., & Dijks, M. (2019). Vmbo-leerling ontstijgt advies. Didactief, okt 2019. Link naar het artikel

Warrens, M.J., Dijks, M., Fleur, E., & Korpershoek, H. (2019). Schooladvies: de leerkracht weet het beter. Didactief, juni 2019. Link naar het artikel

Naayer, H.M., Spithoff, M., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C. (2018). Het beste onderwijsstelsel bestaat niet.  Didactief, nov 2018, 28-29. Link naar het artikel

Naayer, H.M., Korpershoek, H., & R.J. Bosker (2017). De inrichting van de onderbouw. Schoolportretten van tien scholen voor voortgezet onderwijs. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H. & Middel, F. (2017). Kiezen voor docent wiskunde. Euclides, 92 (6).

Korpershoek, H. & Naayer, H.M. (2017). Wat is wijsheid: brede of smalle brugklas? Didactief Online, 08-05-2017. Link naar het artikel

Korpershoek, H., Naayer, H.M., & R.J. Bosker (2016). De inrichting van de onderbouw. Onderzoek naar motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Warrens, M.J., De Raadt, A., Vugteveen, J., Van Rijn, N., Korpershoek, H., Guldemond, H., Timmermans, A.C., Van Rooijen, M., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 4: draaien aan de knoppen. Een simulatiestudie naar de effecten van enkele beleidsparameters op de aansluiting po-vo. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Naayer, H.M., Spithoff, M., Osinga, M., Klitzing, N., Korpershoek, H., & Opdenakker, M-C. (2016). De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief. Een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels. Groningen: GION Education/Research. Link naar het rapport

Warrens, M., van Rooijen, M., Korpershoek, H. & Opdenakker, M-C. (2016). Maak brugklassen breed en meerjarig. Didactief, 46(7), 24-25.

Van Rooijen, M. & Korpershoek, H. (2016). Meervoudig advies helpt vooruit. Didactief, 46(7).

Van Rooijen, M., Korpershoek, H., Vugteveen, J., Timmermans, A. C., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 2: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Vugteveen, J., Timmermans, A. C., Korpershoek, H., van Rooijen, M., & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 3: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H., C. Beijer, M. Spithoff, H.M. Naaijer, A.C. Timmermans, M. van Rooijen, J. Vugteveen, M.-C. Opdenakker (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 1: reviewstudie naar de po-vo en de vmbo-mbo overgang. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2016). Neem Eindtoets mee in schooladvies. Didactief, 46(3), 29.

Korpershoek, H. (2015). Leerprestaties bevorderen door effectief klassenmanagement. School + visie, 7(6), 16.

Korpershoek, H., Harms, G. J., De Boer, H., Van Kuijk, M. F., & Doolaard, S. (2014). Effective classroom management strategies and classroom management programs for educational practice. A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students’ academic, behavioural, emotional, and motivational outcomes. Groningen, the Netherlands: Gion Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Van Kuijk, M. F., De Boer, H., Harms, G. J., & Doolaard, S. (2014). Effectieve strategieën en programma’s voor klassenmanagement in het primair onderwijs. Handreikingen voor de onderwijspraktijk op basis van een meta-analyse. Groningen, the Netherlands: GION Education/Research. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2014). What motivates pre-university students to excel in school? In: M. V. C. Wolfensberger, L. Drayer, J. J. M. Volker (Eds.), Pursuit of excellence in a networked society; Theoretical and practical approaches, pp. 151-156. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH.

Korpershoek, H. & Van Kuijk, M. F. (2014). Grip op de groep! Didactief, 44 (10), 46-47.

Korpershoek, H. (2012). Scholieren willen presteren. Didactief, 6, 47.

Korpershoek, H. (2010).Search for science talent in the Netherlands.Groningen, the Netherlands: Groningen Institute for Educational Research [GION]. Link to thesis
Nederlandstalige samenvatting

Rekers-Mombarg, L. T. M., Korpershoek, H., Kuyper, H, & van der Werf, M. P. C. (2010). Van studiehuis naar studentenhuis, de studeer-, werk- en persoonlijke situatie van havo- en vwo-eindexamen leerlingen [From ‘studiehuis’ to ‘student house’, the study-, work- and personal situation of students in their final year of senior general secondary education and pre-university education]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Gorissen, C., Huizenga, J., Ruys, I., & Schaap, H. (2009). Promovendi-activiteiten. Onderwijs, een kwestie van emancipatie en (on)gelijkheid. De 34ste Onderwijs Research Dagen (ORD), 27-29 mei 2009, Leuven [PhD student activities at the ORD conference]. Pedagogische Studiën, 86, 485-487.

Van Batenburg, Th. A., Korpershoek, H., & van der Werf, M.P.C. (2007). De VMBO-leerlingen in VOCL’99; Hun loopbanen en hun huidige situatie [Students in preparatory secondary vocational education in VOCL’99; Their career and current position]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport

Korpershoek, H. (2007). Bèta’s zijn geen nerds. Didaktief, 7, 8-9.

Korpershoek, H. (2007). Leerling tweede fase kan méér. Didaktief, 9, 8-9.

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2007). Breed of smal opleiden in het voortgezet onderwijs. In Onderwijsraad, Doorstroom in het onderwijs, pp. 51-126. Den Haag, the Netherlands: Advisory Council for Education.

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2006). Havo-5 en vwo-5 en de tweede fase; de bovenbouwstudie van VOCL’99 [Havo-5 and vwo-5 and the ‘second phase’; the study in the upper grades of VOCL’99]. Groningen, the Netherlands: GION. Link naar het rapport

Korpershoek, H., Kuyper, H., & van der Werf, M. P. C. (2005). Directierapport VOCL’99-5: feiten en meningen over het VMBO en de tweede fase [Directorate report VOCL’99-5: facts and opinions about preparatory secondary vocational education and the ‘second phase’]. Groningen, the Netherlands: GION.